Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Organizator

SponsorDotacje na realizację


Regulamin

KORONA ZIEMI PRZASNYSKIEJ

30.04.2017 r. – 01.10.2017 r.

 

REGULAMIN

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 

  • Promocja powiatu przasnyskiego;
  • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
  • integracja ludności powiatu przasnyskiego;
  • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

 

ORGANIZATOR:

 

• Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

• Strona internetowa: http://www.korona.biegiprzasnysz.pl/

• e-mail:        koronazp@o2.pl;

PROGRAM ZAWODÓW:

• Korona Ziemi Przasnyskiej to cykl 6 biegów rozgrywanych w 6 gminach powiatu przasnyskiego wg następującego harmonogramu:

– Czernice Borowe  (Rostkowo) 30.04.2017 r – godz. 11:00

– Krasne – 04.06.2017 r. – godz. 11:00

– Krzynowłoga Mała (Łoje) – 25.06.2017 r. – godz. 11:00

– Jednorożec (Przejmy) 27.08.2017 r. – godz. 11:00

Chorzele – 03.09.2017 r. – godz. 11:00

Przasnysz – 01.10.2017 r. – godz. 11:00.

 

 

• Każdy bieg traktowany jest jako odrębne zawody i posiada odrębną klasyfikację.

• Dla zawodników, którzy ukończą co najmniej 5 biegów przewidziana jest dodatkowa klasyfikacja Korony Ziemi Przasnyskiej.

• Miejsce startu oraz trasa każdego biegu zostanie podana na stronie http://www.korona.biegiprzasnysz.pl/

• Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

 

• Zapraszamy wszystkich zawodników po zakończeniu ostatniego biegu na uroczyste zakończenie imprezy.

 

BIURO ZAWODÓW:

• Miejsce oraz godziny otwarcia biura zawodów dla każdego biegu zostaną podane na stronie http://www.korona.biegiprzasnysz.pl/

•  Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANSE

•  10 km

•  5 km

•  1 km (dzieci)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 10 km i 5 km mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. W biegu na 1 km mogą startować dzieci do lat 14 (urodzeni od 2003 r.) jeśli mają pisemną zgodę rodziców

• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.

• Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.korona.biegiprzasnysz.pl/.

• W formularzu należy wybrać miejscowość biegu. Bieg w każdej miejscowości stanowi odrębne zawody więc do każdego wymagany jest odrębny formularz.

 

• Zgłoszenia do poszczególnych biegów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

 

NUMER STARTOWY

• Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów. Numer startowy ważny jest na jeden bieg.

• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.

• Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją.

• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

OPŁATY

• Każdy zawodnik zobowiązuje się do wniesienia darowizny na rzecz organizatora w wysokości 30 zł. Dzieci do lat 14 – 15 zł.

• Do udziału w każdym biegu (zawodach) obowiązuje odrębny formularz zgłoszeniowy.

• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

• Organizator nie zwraca darowizny osobom, które nie ukończyły zawodów.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

• W każdym biegu prowadzona jest indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn na każdym dystansie.

 

• Zawodnicy, którzy wezmą udział co najmniej w 5 biegach zostaną sklasyfikowani dodatkowo w generalnej klasyfikacji Korony Ziemi Przasnyskiej. Warunkiem jest ukończenie 5 biegów Korony Ziemi Przasnyskiej na tym samym dystansie.

NAGRODY:

• W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 SATYSFAKCJA, SPLENDOR, TROFEA oraz NIESPODZIANKI.

Po ukończeniu każdego z biegów zawodnik otrzyma pamiątkowy medal odlewany z metalu.

• Po zakończeniu biegu obędzie się losowanie drobnych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej

• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.

• Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę
o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

• e-mail:        koronazp@o2.pl;